Els canvis en l’estat d’ànim són comuns en el nostre dia a dia, ja sigui com a resultat de situacions estressants o situacions gratificants. Tot i això, els canvis d’humor greus i persistents que poden causar malestar psicològic i una interferència en la vida diari poden ser símptomes d’un trastorn afectiu. 

La principal característica que diferencia als trastorns bipolars d’altres trastorns afectius és la presencia d’episodis d’eufòria o d’hipomanía  que poden alternar-se amb episodis depressius .

L’eufòria es la exaltació de diferents funcions mentals, com per exemple:

-El pensament s’accelera

-Les emocions són més intenses

-Disminueix la necessitat de dormir i descansar

-Augmenta l’interès per el sexe i les relacions socials

És té més energia i ganes de fer moltes activitats.

La hipomania per altra banda,  presenta aspectes similars, però amb una intensitat més reduïda.

Tot i això, les fases que estan més presents en el trastorn bipolar són les fases depressives.

Per intervenir en el trastorn bipolar es necessari conjugar el tractament farmacològic i la teràpia psicològica.

Des de PsicoPonent ens encarreguem de la intervenció psicològica, amb teràpies indicades exclusivament per el trastorn bipolar i basades en la evidencia científica.

També et pot agradar...

El trastorn bipolar és un trastorn que afecta a l’ànim de les persones, i que

Hiperactivitat, problemes d’atenció i concentració És completament normal que els nens i els adolescents siguin

La personalitat és el conjunt de característiques o trets que descriuen la manera de ser