Els canvis en l’estat d’ànim són comuns en el nostre dia a dia, ja sigui com a resultat de situacions estressants o situacions gratificants. Tot i això, els canvis d’humor greus i persistents que poden causar malestar psicològic i una interferència en la vida diari poden ser símptomes d’un trastorn afectiu. 

La principal característica que diferencia als trastorns bipolars d’altres trastorns afectius és la presencia d’episodis d’eufòria o d’hipomanía  que poden alternar-se amb episodis depressius .

L’eufòria es la exaltació de diferents funcions mentals, com per exemple:

-El pensament s’accelera

-Les emocions són més intenses

-Disminueix la necessitat de dormir i descansar

-Augmenta l’interès per el sexe i les relacions socials

És té més energia i ganes de fer moltes activitats.

La hipomania per altra banda,  presenta aspectes similars, però amb una intensitat més reduïda.

Tot i això, les fases que estan més presents en el trastorn bipolar són les fases depressives.

Per intervenir en el trastorn bipolar es necessari conjugar el tractament farmacològic i la teràpia psicològica.

Des de PsicoPonent ens encarreguem de la intervenció psicològica, amb teràpies indicades exclusivament per el trastorn bipolar i basades en la evidencia científica.

També et pot agradar...

El trastorn bipolar és un trastorn que afecta a l’ànim de les persones, i que

Quan podem considerar que una conducta és addictiva? Com podem determinar si una persona pateix

Vius amb moltes preocupacions? Anticipes negativament el que passarà en el futur? En algunes ocasions,