El trastorn bipolar és un trastorn que afecta a l’ànim de les persones, i que es caracteritza per fases d’hiperactivitat i hiperexcitació, anomenades mania i hipomania; que s’alternen amb fases d’inhibició i ànim trist (fases depressives) i amb fases d’estabilitat anímica anomenades eutímia. No obstant, en el trastorn bipolar, també estan presents les fases mixtes.

Les fases mixtes consisteixen en la presentació simultània de símptomes d’eufòria i de depressió. Les fases mixtes, són les fases més desconegudes tants per els pacients com per els professionals. Tot i això, aquestes fases poden estar molt presents en el curs del trastorn. Generalment, la manifestació més freqüent, es presenta de la forma següent: hiperactivitat, acceleració del pensament i al mateix moment idees negatives i pensaments depressius.

Molt sovint aquestes fases s’acompanyen per una important ansietat. Les fases mixtes, normalment, causen una vivència molt desagradable per a les persones que les pateixen.

A la vegada, s’afegeix la dificultat de la persona per identificar que és el que li està passant, ja que les persones que pateixen un trastorn bipolar, segurament tenen més ben delimitat el que són els símptomes d’eufòria i els símptomes de la depressió. Es per aquest motiu, que els professionals de la psicologia que treballem amb persones amb aquest trastorn, tenim l’obligació de realitzar una bona psicoeducació que tingui en compte tot l’espectre de símptomes que se li pot presentar a la persona en el curs del trastorn. Aquest fet és molt important, ja que pot evitar recaigudes i possibles hospitalitzacions. 

 

Que la persona amb trastorn bipolar sàpigui identificar quins són els diferents símptomes que pot tenir en cada moment, serà segurament un indicador de bon pronòstic en el curs del trastorn.

Per fer més fàcil la identificació dels símptomes que es produeixen en els diferents trastorns de l’estat d’ànim, però sobretot els que es donen en el trastorn bipolar, fem ús d’una descripció en què trobem tres dominis: emoció, cognició i activitat. En aquest sentit, tant en l’eufòria com en la depressió pura, els tres dominis van en la mateixa direcció. Anem a veure un exemple:

Eufòria:

  1. Emoció: alegria desenfrenada, excitació, sensació de benestar que es manté en el temps, emocions extremes.
  2. Cognició: idees de grandesa, acceleració del pensament, distracció.
  3. Activitat: hiperactivitat, reducció de la necessitat de dormir, augment de l’energia 

En aquest exemple, podem observar clarament com els tres dominis es mostren accentuats en una sola direcció. 

Aquest fenomen es completament diferent en els episodis mixtes, ja que podem trobar que els tres dominis poden anar en direccions diferents.

Episodi Mixt

  1. Emoció: irritabilitat, emocions extremes. 
  2. Cognició: acceleració del pensament, idees de grandesa.
  3. Activitat: manca d’energia, fatiga, expressivitat reduïda, parla lenta.

En aquest cas, observem com els diferents dominis no estant sincronitzats. Tant el domini de  l’emoció com el de la cognició es troben incrementats, tot al contrari, que el  que observem en el domini de l’activitat que es troba en un decreixement important.

Un altre fet important, que cal tenir en compte dels episodis mixtes, és en quins moments hi ha més probabilitats de què es presentin. Els diferents estudis que s’han realitzat sobre aquesta qüestió, ens mostren que hi ha tres condicions que presenten una associació més important amb els estats mixtes. Entre aquestes condicions trobem:

.-El moment en que es produeix la transició d’un episodi d’eufòria a un de depressió. En aquest moment, poden coincidir i entremesclar-se diferents manifestacions d’aquestes dos estats d’ànims accentuats. 

-En les persones en què es produeix un ciclisme ràpid entre episodis ( 4 o més episodis durant un any).

-El tractament farmacològic, concretament el tractament amb antidepressius. Que pot  activar símptomes d’eufòria que en aquell moment poden coincidir amb símptomes depressius. 

Els estats mixtes són una part integral dels trastorns de l’estat d’ànim i és evident que cal investigar més, però també és evident, que actualment no es te en prou consideració els episodis mixtes en la pràctica clínica.

Si t’ha agradat aquest article acudeix al Blog, trobaràs més informació sobre el trastorn bipolar.

També et pot agradar...

La presència de les conductes autolesives es cada cop més gran en la població i

Els canvis en l’estat d’ànim són comuns en el nostre dia a dia, ja sigui

Tot i que la pèrdua dels nostres éssers estimats es un fet que tard o

També et pot agradar...

Tots hem presentat en alguna ocasió algun pensament de tipus intrusiu. Qui no ha tingut

Els canvis en l’estat d’ànim són comuns en el nostre dia a dia, ja sigui

Tot i que la pèrdua dels nostres éssers estimats es un fet que tard o