En general, els adolescents s’inicien en el consum de les drogues a través de l’alcohol i el cànnabis, dues de les drogues que poden causar més estralls en la vida d’una persona i que la nostra societat en general, les considera drogues “toves”. 

“La marihuana és una planta natural, no és com les drogues sintètiques”, “aconsegueix reduir la meva ansietat i relaxar-me” “fumar marihuana és més sà que fumar tabac”,” la marihuana no crea addicció”, etc. Aquestes són algunes de les frases que podem sentir habitualment per part dels consumidors de cànnabis, però també, per part dels no consumidors. 

En aquest text, abordarem quins perills pot comportar el consum de cànnabis en la salut mental.

En aquest sentit, quan aquí parlem de consum de cànnabis, no ens estem referint al consum que es realitza per fer front al dolor que està present en determinades malalties físiques i que ha estat prescrit per a un professional de la salut. 

Aquí ens estem referint al consum no controlat, tant pel que fa a la quantitat de THC que pot contenir el cànnabis, com als diferents components associats que poden estar presents en la seva composició. 

Poc o molt, tots coneixem els efectes negatius que causa el cannabis en les capacitats cognitives. Diferents estudis han observat diferents afectacions en varies àrees del funcionament executiu, com ara: l’atenció, la concentració,  la fluïdesa verbal o la presa de decisions entre d’altres. A la vegada, si el consum de cànnabis passa a ser crònic, aquests dèficits cognitius es poden convertir en persistents.

El que no es coneix tant en la nostra societat, és com pot afectar el cannabis a diferents aspectes relacionats amb la salut mental. El consum de cànnabis està associat a un major risc de trastorns psiquiàtrics. Anem a explicar-ho:

  1. El consum de cànnabis s’ha associat a un major risc de primer episodi de psicosi. És a dir, trastorns com l’esquizofrènia entre d’altres.
  2. El cannabis crea dependència i per tant addicció. 
  3. El consum de cànnabis pot causar ansietat i atacs de pànic.
  4. El consum crònic de cànnabis s’associa amb alteracions de l’estat d’ànim com la depressió i la mania.

 

Psicosi i cànnabis

Es creu que el fet de prestar una major atenció a estímuls irrellevants, representa un factor fonamental per explicar els símptomes dels diferents trastorns psicòtics com l’esquizofrènia, el trastorn esquizo-afectiu o el trastorn delirant.

S’ha observat en diferents estudis, que els consumidors de cànnabis presenten dèficits en el processament atencional que es l’encarregat de seleccionar el contingut rellevant del irrellevant. Aquest fet podria explicar una part de l’associació entre cannabis i la psicosi.

De fet, el consum de cànnabis pot produir símptomes psicòtics transitoris i propiciar un episodi psicòtic franc. La literatura científica ens mostra que el cànnabis és el segon  factor de risc ambiental associat a la psicosi, essent les l’abús i el trauma infantil el tercer factor. Un seguiment de 15 anys de 50.465 participants suecs de sexe masculí va mostrar que aquells que havien provat el cannabis abans dels 18 anys, presentaven entre un 2-3% més probabilitats de ser diagnosticats d’esquizofrènia, que aquells que no havien consumit cannabis. Aquest estudi també va estimar que el 13% de diagnòstics d’esquizofrènia podrien evitar-se si es previngués el consum de cànnabis en joves. També s’ha observat, que hi ha un clar efecte de la dosi, ja que l’associació amb la psicosi és més forta, si l’ús és més freqüent i el component THC és més potent.

Addicció al cànnabis

Aproximadament 1 de cada 10 consumidors adults de cànnabis desenvolupa una addicció i aquesta xifra augmenta entre els adolescents, aproximant-se a un de 1 cada 6 adolescents. És cert, que la dependència que causa el cannabis es inferior a la que poden causar  altres drogues com la cocaïna o l’alcohol. Tot i això, l’addicció al cànnabis, és el tipus d’addicció a les drogues més comú, després de l’alcohol i el tabac. Entre els símptomes d’abstinència del cannabis podem trobar: ansietat, insomni, alteració de l’apetit i depressió.

Ansietat, estat d’ànim i cànnabis

El consum agut (no crònic) de cànnabis es pot associar amb l’aparició d’atacs de pànic i l’aparició del trastorn de pànic. A la vegada, el consum de cànnabis s’associa amb  augments en les taxes de símptomes depressius, essent aquesta associació més gran en adolescents. 

Tot i que assaigs clínics recents, han observat el potencial terapèutic dels productes  basats en el cànnabis per millorar diferents condicions de salut. El consum de cànnabis amb un fi no mèdic, presenta una forta evidència en l’associació entre el consum d’aquesta droga i l’aparició de diferents condicions psiquiàtriques. És per aquest motiu, que és necessari que s’implantin des de les institucions públiques, polítiques de prevenció per aconseguir una reducció del consum de cànnabis i els seus efectes en la salut mental.

Referències
Cohen, K., Weizman, A., & Weinstein, A. (2019). Positive and Negative Effects of Cannabis and Cannabinoids on Health. Clinical Pharmacology and Therapeutics, 105(5), 1139–1147. https://doi.org/10.1002/CPT.1381

D’Souza, D. C., Perry, E., MacDougall, L., Ammerman, Y., Cooper, T., Wu, Y. Te, Braley, G., Gueorguieva, R., & Krystal, J. H. (2004). The psychotomimetic effects of intravenous delta-9-tetrahydrocannabinol in healthy individuals: implications for psychosis. Neuropsychopharmacology : Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 29(8), 1558–1572. https://doi.org/10.1038/SJ.NPP.1300496

Dawes, C., Bickerdike, A., O’Neill, C., Carneiro Pereira, S., Waddington, J. L., Moran, P. M., & O’Tuathaigh, C. M. P. (2021). Cannabis Use, Schizotypy and Kamin Blocking Performance. Frontiers in Psychiatry, 12, 2104. https://doi.org/10.3389/FPSYT.2021.633476/BIBTEX

Wilkinson, S. T., Yarnell, S., Radhakrishnan, R., Ball, S. A., & D’souza, D. C. (2016). Marijuana Legalization: Impact on Physicians and Public Health. Annual Review of Medicine, 67, 453. https://doi.org/10.1146/ANNUREV-MED-050214-013454

També et pot agradar...

Els canvis en l’estat d’ànim són comuns en el nostre dia a dia, ja sigui

En algun moment de la nostra vida tots hem experimentat tristesa, ja sigui per una

Tots hem presentat en alguna ocasió algun pensament de tipus intrusiu. Qui no ha tingut