Teràpia per adults

Moltes de les coses que habitualment ens causen malestar i empitjoren el nostre funcionament en el dia a dia, tenen a veure amb processos de dol, estrès acadèmic o laboral, dificultats familiars, ruptures sentimentals, canvis vitals, episodis traumàtics, baixa autoestima, pors, fòbies, malalties, dolor crònic, entre d’altres.

Totes aquestes manifestacions de malestar poden ser abordades des de la psicologia, a través d’un procés de teràpia, on s’avaluarà el teu cas en particular i es dissenyarà de forma consensuada amb tu, una intervenció adaptada a les teves circumstàncies específiques.

Des de PsicoPonent volem ajudar-te a desenvolupar estratègies per a què puguis afrontar les situacions que et generen malestar i aconseguir augmentar la teva qualitat de vida. Amb la finalitat que tu puguis recuperar totalment la teva quotidianitat i puguis dirigir la teva vida en la direcció que tu desitgis.

A la vegada, un cop finalitzat el procés terapèutic ens comprometem a fer un seguiment de la teva evolució per assegurar que el teu benestar és manté.

Els següents problemes es poden tractar en les sessions de teràpia:

  • Ansietat i estrès
  • Depressió
  • Processos de dol
  • Obsessions
  • Trastorn bipolar
  • Trastorns de personalitat
  • Autolesions i idees de mort
  • Addiccions
  • Problemes d’interacció social o relacionals
  • Problemes d’autoestima, insatisfacció vital

Demana una cita

Som aquí per ajudar-te 

Contacta amb nosaltres

Som aquí per ajudar-te