La personalitat és el conjunt de característiques o trets que descriuen la manera de ser i de comportar-se habitualment d’una persona. De manera que sigui possible entendre i predir com actuarà la persona en diferents contexts, activitats o situacions vitals.

La construcció de la personalitat consisteix en el resultat d’una sèrie d’operacions mentals, com per exemple: construir la imatge d’un mateix, donar significat al món, actuar, relacionar-se amb els altres o trobar solucions a problemes plantejats per l’entorn.

Si aquest seguit d’operacions mentals provoquessin un malestar generalitzat en la vida social i interna de la persona, com per exemple: la dificultat per poder identificar-se amb un mateix, els problemes per entendre els altres i que ells l’entenguin, la dificultat per tindre relacions o els problemes per adaptar-se al món que l’envolta, estaríem parlant probablement d’un trastorn de personalitat.

Al ser la personalitat tan diferent d’una persona a una altra, també trobem diferents trastorns de la personalitat, entre els quals hi ha:

 – Trastorn narcisista de la personalitat

– Trastorn de la personalitat evitativa

– Trastorn límit de la personalitat

– Trastorn de la personalitat depenent

– Trastorn de la personalitat obsessiu-compulsiu

Tot i que és evident que cada persona és única, això sembla que s’oblida quan ens referim als Trastorns de Personalitat, ja que es freqüent escoltar generalitzacions en relació a la persona i al seu diagnòstic.

En aquest sentit, no tenir en compte la multitud de diferències individuals que hi ha entre una persona i una altra, encara que tinguin el mateix diagnòstic, pot portar al fracàs psicoterapèutic .

Des de PsicoPonent considerem que la psicoteràpia ha de transcórrer a través d’un diàleg autèntic i sincer, en què la persona no se sentirà jutjada en cap moment. Para aconseguir el canvi, posarem en el centre l’acceptació i la validació de les experiències de la persona.

També et pot agradar...

Hiperactivitat, problemes d’atenció i concentració És completament normal que els nens i els adolescents siguin

En general, els adolescents s’inicien en el consum de les drogues a través de l’alcohol

La presència de les conductes autolesives es cada cop més gran en la població i