Hiperactivitat, problemes d’atenció i concentració

És completament normal que els nens i els adolescents siguin més actius, més impulsius i estiguin menys atents i concentrats que els adults.

Generalment això es cert, però en ocasions no. En alguns casos, l’infant no manté l’atenció més enllà d’alguns segons, el seu nivell d’activitat és massa alt, el control de l’impuls és limitat i la seva concentració molt reduïda, de manera que la conducta que mostra l’infant és clarament problemàtica.

Els infants que presenten problemes d’atenció, concentració i hiperactivitat, i que aquest fet els causa limitacions importants tant a nivell educatiu i social com familiar, probablement  estiguin  patint d’un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o TDAH.

El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament, d’origen neurobiològic i que s’origina en la infantesa, el qual probablement desaparegui en l’edat adulta, un cop arribi el procés de maduració neurocognitiu de la persona.

Des de PsicoPonent tenim com a objectiu aconseguir que l’infant es pugui desenvolupar de la millor manera tant a nivell educatiu com social, i així reduir l’impacte que produeix el TDAH en aquestes àrees.

Oferirem recursos tant als pares com a l’infant per tal de millorar la conducta, les relacions socials i l’aprenentatge del menor.

Treballant conjuntament aconseguirem que aquesta problemàtica no sigui un obstacle pel desenvolupament de l’infant.

També et pot agradar...

La presència de les conductes autolesives es cada cop més gran en la població i

Tots hem presentat en alguna ocasió algun pensament de tipus intrusiu. Qui no ha tingut

Quan podem considerar que una conducta és addictiva? Com podem determinar si una persona pateix